Giải pháp nhận diện xe tự động tại lối ra vào

Cài đặt đơn giản tương thích với nhiều tình huống: Đầu đọc thẻ và chuông...